Privātuma Politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir informēt vietnes naudasgovs.com lietotājus un apmeklētājus (turpmāk tekstā Lietotāji) par veikto personas datu apstrādi, to mērķi un personas datu aizsardzības pasākumiem.

Vietne naudasgovs.com apstrādā Lietotāju personas datus tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

Personas dati


Personas dati nozīmē visu to informāciju, no kuras Lietotājs var tikt tieši vai netieši identificēts, piemēram, vārds un uzvārds, atrašanas vieta, identifikators tiešsaistē, dzimums, finanšu dati, utt. Šī Politika nosaka arī Lietotāju tiesības saistībā ar viņu Personas datiem.

Šī vietne apkopo un uzglabā tikai to informāciju, kas nepieciešama vienas vai vairāku tā funkciju veiksmīgai realizēšanai.

Sīkdatnes


Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, Jūs dodat savu piekrišanu mūsu sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar šo Privātuma politiku. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus pārlūkprogramma saglabā lietotāja datorā vai citā viedierīcē katru reizi, kad persona apmeklē kādu interneta vietni.

Glabāšana


Jūsu Personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik tie ir nepieciešami, lai sniegtu jums mūsu pakalpojumus un sasniegtu mērķus, kādiem šie dati tika ievākti. Tas nozīmē, ka mums var būt noteikts pienākums saglabāt jūsu datus, lai izpildītu mums noteiktās juridiskās saistības.

Jūsu Personas datu drošība mums ir ļoti svarīga. Esam apņēmušies piemērot atbilstošus un mūsdienīgus tehniskos un fiziskos līdzekļus, lai aizsargātu jūsu Personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai zudumu, izmaiņu veikšanu, nesankcionētu izmantošanu, izpaušanu vai piekļuvi un visiem citiem nelikumīgajiem apstrādes veidiem.

Atjauninājumi


Šī politika var tikt atjaunota, lai atspoguļotu visus vietnes uzlabojumus vai izmaiņas, un jūs tiksiet par to pienācīgi informēts pirms izmaiņas stāsies spēkā. Ja nepiekrītat kādām no veiktajām izmaiņām, varat nekavējoties atsaukt savu piekrišanu un pārtraukt vietnes izmantošanu vai sazināties ar mums.

Sniedzot mums savu piekrišanu šai Politikai, jūs piekrītat savu Personas datu apstrādei un izpaušanai šajā tīmekļa vietnē norādītajiem mērķiem un veidam.